Press

Presstext What We Saw

Pressfoto: Hilda Lindström

”De sex låtarna på »What We Saw« är synnerligen välkomna livstecken från glesbygden i Jämtland, närmare bestämt Kullsta utanför Hammarstrand. Det är där vi hittar Landstrom, det vill säga äkta makarna Carina Landin och Göran Lindström.

»What We Saw« är deras tredje utgivning och är en naturlig fortsättning på »Land of Nowhere« (2013) och »In The Bright Daylight« (2011). De fortsätter att utforska det musikaliska landskap som utgör det perfekta soundtracket till den norrländska avfolkningsbygden. Storslaget och vackert men också ödsligt och lite hotande.

Landstrom själva är inte sena att ge credit till sina inspirationskällor och nämner gärna namn som PJ Harvey, Pelle Ossler, Sixteen Horsepower med flera. Men sanningen är den att Landstrom är långt förbi det stadiet där de behöver referera till andra. De har hittat ett alldeles eget uttryck som är Landstroms och ingen annans.”

Landstrom 2015

 

 

Presstext  Land of Nowhere

Pressfoto: Hilda Lindström

Två år efter den kritikerrosade debutplattan ”In the bright daylight” är det nu dags för Landstrom (Carina Landin och Göran Lindström) att släppa skiva nummer två.

”Land Of Nowhere” innehåller tio originalspår inspelade i paret Landstroms studio i Kullsta utanför Hammarstrand.

Till sin hjälp har man även denna gång haft Micke Ajax på trummor. Dessutom förgyller trumpetaren Gustav Hylén ett spår på plattan.

-Kanske finns det någon slags melankoli i det vi gör. Kullsta utanför Hammarstrand, där vi bor är hur inspirerande som helst för att skapa musik. Inspirerande strömningar utifrån världen kan man ju ta in på enkla sätt nu för tiden. Att bo i glesbygd är underskattat 

Landstrom har skapat ett eget musikaliskt landskap där många av inslagen förvisso känns välbekanta. Indierock och pop möter alt.country och americana. Men helheten är om inte unik så i alla fall starkt personlig. Det känns fint att komma hem till Landstroms. Luften vibrerar av starka och stolta melodier. Tempot är ofta makligt, ljudbilden storslagen och samtidigt varm och välkomnande. Men runt knuten lurar mörkret och det ofrånkomliga vemodet. Skuggorna sträcker sig långt och kylan skär genom märg och ben. Welcome to the land of nowhere!

-Ursprungsideerna är ofta minimalistiska och ibland lite naiva. Utifrån det försöker vi sätta en färg på musiken. Det kan hamna lite hur som helst. Vi har inte för avsikt att hamna i någon speciell genre. Vi är dock svaga för det där lite fulsnygga, skönhet kan finnas i så många skepnader.

Bakom utgivningen av ”Land Of Nowhere” står Landstroms eget bolag Kullsta Records, i nära samarbete med Skånebaserade Rootsy.nu.

 

 

 

 

 

 

 

Presstext & Press photos In the bright daylight (For text in swedish scroll down. Photo: Hilda Lindström)

When the first songs appeared on MySpace a couple of years ago, it was already clear that Landstrom knew what they were going for. Perhaps not the exact musical form, but at least the attitude and ideas. – We want to write our own music and tell our own stories. Landstrom is a project that has been at the back of our minds for a long time, but for many reasons it’s been kept on hold. We don’t want to be limited by this or that. Music is an art form, a way of expression.

Landstrom surely have moved forward at a slow pace, but now the debut album In the Bright Daylight is finally ready for release. At their own pace, Landstrom have created 11 impressively powerful/strong songs. Then they have experimented, recorded, listened, redone, arranged and recorded again. Until every song found its right shape. The perfect vibe and expression. – The original ideas are often minimalist and sometimes a bit naïve. From there, we try to give the music a certain colour. It can end up anywhere. We don’t head for a certain genre. We do, however, have a weakness for ugliness and beauty combined. Beauty can come in so many shapes.

Behind the Landstrom moniker we find the married couple Göran Lindström and Carina Landin. A couple firmly rooted in the countryside of Jamtland, outside of Hammarstrand, but with the whole world as their source of inspiration. Naturally, the Northern/Norrland melancholy is here, even with a hint of folk music if you listen carefully. But also influences of rock, pop and Americana. A Swedish version of Cowboy Junkies or 16 Horsepower, maybe. That is if you want to simplify things. Landstrom is Landstrom and nothing else. Welcome to In the Bright Daylight, the first glimpse into the world of Landstrom.

 

 

Redan när de första låtarna dök upp på Myspace för ett par år sedan var det uppenbart att Landstrom visste vad de var ute efter. Kanske inte i fråga om strikt musikalisk form men i alla fall när det gäller attityd och idé.  -Vi vill skriva egen musik och berätta våra berättelser. Landstrom är ett projekt som funnits i bakhuvudet på oss ett längre tag men av olika anledningar låtit vänta på sig. Vi vill inte låta oss begränsas av vare sig det ena eller andra. Musik är ju en konstform, ett sätt att uttrycka sig.

Visst har Landstrom skyndat långsamt, men nu är debutalbumet »In The Bright Daylight« äntligen klart. Landstrom har i lugn och ro jobbat fram elva formidabelt starka låtar. Sedan har de experimenterat, spelat in, lyssnat, gjort om, arrangerat och spelat in igen. Tills varje låt hittat precis rätt skepnad. Precis rätt stämning och uttryck. -Ursprungsideerna är ofta minimalistiska och ibland lite naiva. Utifrån det försöker vi sätta en färg på musiken. Det kan hamna lite hur som helst. Vi har inte för avsikt att hamna i någon speciell genre. Vi är dock svaga för det där lite fulsnygga, skönhet kan finnas i så många skepnader.

Bakom namnet Landstrom hittar vi det äkta paret Göran Lindström och Carina Landin. Ett par som är väl förankrade i den jämtländska glesbygden utanför Hammarstrand, men med hela världen som inspirationskälla. Till sin hjälp har Landstrom Micke Ajax (Ulf Lundell med flera) som står för alla slagverk och trummor på plattan.

Det norrländska vemodet finns här såklart, rent av lite folktoner om man lyssnar noga. Men också influenser från rock, pop och americana. Ett svenskt svar på Cowboy Junkies eller 16 Horsepower kanske. Om man vill förenkla det. För Landstrom är Landstrom och inget annat.

Välkommen till Landstroms värld och den första introduktionen i form av »In The Bright Daylight«